από τα Μαθηματικά των Μαθηματικών, των Μαθητών, ...

  Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα                 Επικοινωνία

Μαθηματικά Β΄ Γυμνασίου - Η έννοια της μεταβλητής - Αλγεβρικές παραστάσεις 

Περιεχόμενα  

Η έννοια της μεταβλητής - Αλγεβρικές παραστάσεις

 
→ Φύλλο εργασίας Α-1-1

Φύλλο Εργασίας

Έχετε τη δυνατότητα να συμπληρώσετε on line το Φύλλο Εργασίας

Άσκηση 1 Ένα μολύβι κοστίζει x ευρώ.

   α) Αν αγοράσουμε 5 μολύβια, τότε θα πληρώσουμε …….…. Ευρώ.

   β) Αν αγοράσουμε 8 μολύβια, τότε θα πληρώσουμε …….…. Ευρώ.

   γ) Αν αγοράσουμε 16 μολύβια, τότε θα πληρώσουμε ………. Ευρώ.

   δ) Αν αγοράσουμε 24 μολύβια, τότε θα πληρώσουμε ………. Ευρώ.

   ε) Αν αγοράσουμε 4 δωδεκάδες μολύβια, τότε θα πληρώσουμε ………. Ευρώ. 

 

 

Άσκηση 2 Ένα πλοίο ταξιδεύει με σταθερή ταχύτητα 20 μίλια την ώρα.

   α) Αν το πλοίο ταξιδεύει 3 ώρες, τότε διανύει μια απόσταση ……… μίλια.

   β) Αν το πλοίο ταξιδεύει 5 ώρες, τότε διανύει μια απόσταση ……… μίλια.

   γ) Αν το πλοίο ταξιδεύει 8 ώρες, τότε διανύει μια απόσταση ……… μίλια.

   δ) Αν το πλοίο ταξιδεύει x ώρες, τότε διανύει μια απόσταση ……… μίλια.

   ε) Αν το πλοίο ταξιδεύει y μέρες, τότε διανύει μια απόσταση …………… μίλια.

 

Άσκηση 3 Ένα τετράδιο κοστίζει x ευρώ, ένα μολύβι κοστίζει y ευρώ και μια τσάντα κοστίζει ω ευρώ.

α) Αν αγοράσουμε μια τσάντα, πέντε μολύβια και τέσσερα τετράδια τότε θα πληρώσουμε ………………… ευρώ.

β) Αν αγοράσουμε δυο τσάντες, τέσσερα μολύβια και οκτώ τετράδια τότε θα πληρώσουμε ………………… ευρώ.

γ) Αν αγοράσουμε τέσσερα μολύβια, δώδεκα τετράδια και μια τσάντα τότε θα πληρώσουμε ………………… ευρώ.

 

Άσκηση 4 Το ορθογώνιο του σχήματος έχει μήκος x και πλάτος y.

α) Το διπλάσιο του μήκους είναι: ……….

β) Το τριπλάσιο του πλάτους είναι: ………..

γ) Η περίμετρος του είναι: …………….

δ) Το εμβαδόν του είναι: ………………

 
Η έννοια της μεταβλητής
→ Ασκήσεις
→ Αξιολόγηση Α-1-1
→ Φύλλο εργασίας Α-1-2
Εξισώσεις 1ου βαθμού
→ Ασκήσεις
→ Αξιολόγηση Α-1-2
→ Φύλλο εργασίας Α-1-3
Επίλυση τύπων
→ Ασκήσεις
→ Αξιολόγηση Α-1-3
→ Φύλλο εργασίας Α-1-4
Επίλυση προβλημάτων με εξισώσεις
→ Ασκήσεις
→ Αξιολόγηση Α-1-4
→ Φύλλο εργασίας Α-1-5
Ανισώσεις 1ου βαθμού
→ Ασκήσεις
→ Αξιολόγηση Α-1-5
→ Αξιολόγηση 1ου Κεφαλαίου
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
η-τ@ξη Ασκήσεις Αυτοαξιολόγησης  

Γιώργος Μαντζώλας  -  Μελίκη Ημαθίας