από τα Μαθηματικά των Μαθηματικών, των Μαθητών, ...

  Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα                 Επικοινωνία

Μέρος Α - Κεφάλαιο 1ο - Ανισώσεις 1ου βαθμού - Β΄ Γυμνασίου

Περιεχόμενα  

Ανισώσεις 1ου βαθμού

 
→ Φύλλο εργασίας Α-1-1

Φύλλο Εργασίας

Άσκηση 1 Να συμπληρώσετε τα κενά στον παρακάτω πίνακα:

α

Ο αριθμός επτά είναι …………………….. από τον αριθμό πέντε. (μια λέξη)

 

β

Ο αριθμός πέντε είναι ……………………. από τον αριθμό οκτώ. (μια λέξη)

 

γ

Ένα φορτηγό αυτοκίνητο ζυγίζει ……………. . από ένα ποδήλατο. (μια λέξη)

Βάρος του φορτηγού

Βάρος του ποδηλάτου

δ

Ένα ποδήλατο τρέχει …………………..…. από ένα αυτοκίνητο.

Ταχύτητα του ποδηλάτου

Ταχύτητα του αυτοκινήτου

ε

Οκτώ κιλά πορτοκάλια κοστίζουν ……………….. από τρία κιλά πορτοκάλια, ίδιας ποιότητας.

Ένα κιλό πορτοκάλια πωλείταιευρώ.

……………………………..

……………………………..

 

Άσκηση 2 Υποθέτουμε ότι ένα τούβλο ζυγίζει x κιλά. Να γράψετε μια μαθηματική σχέση για την κάθε μια από τις παρακάτω εκφράσεις.

α) Τέσσερα τούβλα και 2 κιλά ζυγίζουν περισσότερο από δύο τούβλα και 10 κιλά.

………………………………………….

β) Τέσσερα τούβλα ζυγίζουν περισσότερο από δύο τούβλα και 8 κιλά.

………………………………………….

γ) Δύο τούβλα ζυγίζουν περισσότερο από 8 κιλά.

………………………………………….

δ) Ένα τούβλο ζυγίζει περισσότερο από 4 κιλά.

………………………………………….

 

Άσκηση 3 Να χαρακτηρίσετε με Σ ή Λ την κάθε μια από τις παρακάτω προτάσεις:

 

 

Σωστό

Λάθος

α

Μπορούμε να προσθέσουμε και στα δυο μέλη μιας ανίσωσης τον ίδιο αριθμό.

β

Μπορούμε να πολλαπλασιάσουμε και τα δυο μέλη μιας ανίσωσης με τον ίδιο αριθμό.

γ

Μπορούμε να διαιρέσουμε και τα δυο μέλη μιας ανίσωσης με τον ίδιο αριθμό.

δ

Αν προσθέσουμε στα δυο μέλη μιας ανίσωσης τον ίδιο αριθμό η φορά της ανίσωσης παραμένει όπως ήταν.

ε

Αν πολλαπλασιάσουμε ή διαιρέσουμε τα δυο μέλη μιας ανίσωσης με τον ίδιο αριθμό η φορά της ανίσωσης παραμένει όπως ήταν.

 
Η έννοια της μεταβλητής
→ Ασκήσεις
→ Αξιολόγηση Α-1-1
→ Φύλλο εργασίας Α-1-2
Εξισώσεις 1ου βαθμού
→ Ασκήσεις
→ Αξιολόγηση Α-1-2
→ Φύλλο εργασίας Α-1-3
Επίλυση τύπων
→ Ασκήσεις
→ Αξιολόγηση Α-1-3
→ Φύλλο εργασίας Α-1-4
Επίλυση προβλημάτων με εξισώσεις
→ Ασκήσεις
→ Αξιολόγηση Α-1-4
→ Φύλλο εργασίας Α-1-5
Ανισώσεις 1ου βαθμού
→ Ασκήσεις
→ Αξιολόγηση Α-1-5
→ Αξιολόγηση 1ου Κεφαλαίου
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
η-τ@ξη Ασκήσεις Αυτοαξιολόγησης  

Γιώργος Μαντζώλας  -  Μελίκη Ημαθίας