από τα Μαθηματικά των Μαθηματικών, των Μαθητών, ...

  Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα                 Επικοινωνία

Μέρος Α - Κεφάλαιο 1ο - Επίλυση προβλημάτων με τη χρήση εξισώσεων - Β΄ Γυμνασίου

Περιεχόμενα  

 Επίλυση προβλημάτων με εξισώσεις

 
→ Φύλλο εργασίας Α-1-1

Φύλλο Εργασίας

Για το παρακάτω πρόβλημα:

Ένας εκτυπωτής, μια οθόνη και η κεντρική μονάδα ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή πωλούνται 720 ευρώ. Αν η τιμή της οθόνης είναι τριπλάσια από την τιμή του εκτυπωτή και η τιμή της κεντρικής μονάδας πενταπλάσια από την τιμή του εκτυπωτή τότε να υπολογίσετε την τιμή του εκτυπωτή, της οθόνης και της κεντρικής μονάδας.

α) Να γράψετε ποια είναι τα δεδομένα  ………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

β) Να γράψετε ποια είναι τα ζητούμενα  ………………….………………………….

………………………………………………………………………………………….

γ) Ποιοι είναι οι άγνωστοι …………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………..

δ) Ποιος από τους άγνωστους του προβλήματος είναι κατά την άποψη σας ο μικρότερος ……………………………………………………………………………...

ε) Αν ονομάσουμε x την τιμή πώλησης του εκτυπωτή τότε:

            i) Η τιμή πώλησης της οθόνης συναρτήσει του x είναι: ……………………….

            ii) Η τιμή πώλησης της κεντρικής μονάδας συναρτήσει του x είναι: ………….

στ) Να περιγράψετε τα δεδομένα του προβλήματος με μια ισότητα ………………….

ζ) Να λύσετε την εξίσωση:

……………………………………

……………………………………

……………………………………

η)

i) Η τιμή πώλησης του εκτυπωτή είναι: ……………………….

ii) Η τιμή πώλησης της οθόνης είναι: ……………………….

            iii) Η τιμή πώλησης της κεντρικής μονάδας είναι: ……………………….

θ) Να υπολογίσετε το άθροισμα:

 
Η έννοια της μεταβλητής
→ Ασκήσεις
→ Αξιολόγηση Α-1-1
→ Φύλλο εργασίας Α-1-2
Εξισώσεις 1ου βαθμού
→ Ασκήσεις
→ Αξιολόγηση Α-1-2
→ Φύλλο εργασίας Α-1-3
Επίλυση τύπων
→ Ασκήσεις
→ Αξιολόγηση Α-1-3
→ Φύλλο εργασίας Α-1-4
Επίλυση προβλημάτων με εξισώσεις
→ Ασκήσεις
→ Αξιολόγηση Α-1-4
→ Φύλλο εργασίας Α-1-5
Ανισώσεις 1ου βαθμού
→ Ασκήσεις
→ Αξιολόγηση Α-1-5
→ Αξιολόγηση 1ου Κεφαλαίου
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
η-τ@ξη Ασκήσεις Αυτοαξιολόγησης  

Γιώργος Μαντζώλας  -  Μελίκη Ημαθίας