από τα Μαθηματικά των Μαθηματικών, των Μαθητών, ...

  Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα                 Επικοινωνία

Μέρος Α - Κεφάλαιο 1ο - Επίλυση τύπων - Β΄ Γυμνασίου

Περιεχόμενα  

 Επίλυση τύπων

 
→ Φύλλο εργασίας Α-1-1

Φύλλο Εργασίας

 

Άσκηση 1 Το εμβαδόν Ε ενός τριγώνου με βάση β και ύψος υ, δίνεται από τον τύπο

 .                                         

α) Αν ένα τρίγωνο με βάση  έχει εμβαδόν  τότε το ύψος που αντιστοιχεί στην πλευρά β είναι: υ = ……..m

β) Αν ένα τρίγωνο με βάση  έχει εμβαδόν  τότε το ύψος που αντιστοιχεί στην πλευρά β είναι: υ = ……..m

γ) Αν ένα τρίγωνο με βάση  έχει εμβαδόν  τότε το ύψος που αντιστοιχεί στην πλευρά β είναι: υ = ……..m

 

Άσκηση 2 Αν το εμβαδόν Ε και μια πλευρά β ενός τριγώνου είναι γνωστά τότε η ισότητα  είναι μια εξίσωση με άγνωστο το ύψος υ που αντιστοιχεί στην πλευρά β.

α) Να λυθεί η εξίσωση  ως προς υ.

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

β) Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα:

Εμβαδόν

Ε (cm2)

Βάση

β (cm)

Ύψος

υ (cm)

15

5

 

 

12

6

 

 

40

10

 

 

30

15

 

 

 

Άσκηση 3 Να σχολιάσετε τις δυο προηγούμενες ασκήσεις.

…………………………………………………………………………………………..

 

Άσκηση 4 Αν γνωρίζω το εμβαδόν Ε και μια πλευρά β ενός τριγώνου τότε για να υπολογίσω το ύψος υ που αντιστοιχεί στην πλευρά β προτιμώ να δουλέψω όπως στην άσκηση ………… (Διάλεξε μια από τις παραπάνω ασκήσεις 1 ή 2).

 
Η έννοια της μεταβλητής
→ Ασκήσεις
→ Αξιολόγηση Α-1-1
→ Φύλλο εργασίας Α-1-2
Εξισώσεις 1ου βαθμού
→ Ασκήσεις
→ Αξιολόγηση Α-1-2
→ Φύλλο εργασίας Α-1-3
Επίλυση τύπων
→ Ασκήσεις
→ Αξιολόγηση Α-1-3
→ Φύλλο εργασίας Α-1-4
Επίλυση προβλημάτων με εξισώσεις
→ Ασκήσεις
→ Αξιολόγηση Α-1-4
→ Φύλλο εργασίας Α-1-5
Ανισώσεις 1ου βαθμού
→ Ασκήσεις
→ Αξιολόγηση Α-1-5
→ Αξιολόγηση 1ου Κεφαλαίου
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
η-τ@ξη Ασκήσεις Αυτοαξιολόγησης  

Γιώργος Μαντζώλας  -  Μελίκη Ημαθίας