από τα Μαθηματικά των Μαθηματικών, των Μαθητών, ...

  Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα                 Επικοινωνία

Μέρος Α - Κεφάλαιο 1ο - Η έννοια της μεταβλητής - Αλγεβρικές παραστάσεις - Β΄ Γυμνασίου

Περιεχόμενα  

Εξισώσεις - Ανισώσεις

 
→ Φύλλο εργασίας Α-1-1

Φύλλο Αξιολόγησης 1ου Κεφαλαίου

Άσκηση 1 Στις παρακάτω ερωτήσεις να επιλέξετε τη σωστή απάντηση

 

 

Α

Β

Γ

Δ

α)

Η παράσταση  είναι ίση με:

β)

Η εξίσωση  έχει λύση:

γ)

Η εξίσωση  είναι:

Αδύνατη

Ταυτότητα

Έχει λύση

Άλλο

δ)

Η εξίσωση  είναι:

Αδύνατη

Ταυτότητα

Έχει μια μόνο λύση

Άλλο

ε)

Η επίλυση του τύπου  ως προς ρ μας δίνει:

 

Άσκηση 2 Να χαρακτηρίσετε με το γράμμα Σ (Σωστή) ή με το γράμμα Λ (Λανθασμένη) την κάθε μια από τις παρακάτω προτάσεις:

 

 

Σωστό

Λάθος

α)

 Αν  τότε   

β)

Αν  τότε

γ)

Αν  τότε

δ)

Αν  τότε

ε)

Αν  τότε

 

Άσκηση 3 Να λύσετε την εξίσωση:

                                

 

Άσκηση 4 Να βρείτε τις γωνίες Α,Β,Γ ενός τριγώνου ΑΒΓ αν γνωρίζουμε ότι η γωνία Β είναι κατά  μεγαλύτερη από την γωνία Α και η γωνία Γ είναι κατά  μεγαλύτερη από την γωνία Β.

 
Η έννοια της μεταβλητής
→ Ασκήσεις
→ Αξιολόγηση Α-1-1
→ Φύλλο εργασίας Α-1-2
Εξισώσεις 1ου βαθμού
→ Ασκήσεις
→ Αξιολόγηση Α-1-2
→ Φύλλο εργασίας Α-1-3
Επίλυση τύπων
→ Ασκήσεις
→ Αξιολόγηση Α-1-3
→ Φύλλο εργασίας Α-1-4
Επίλυση προβλημάτων με εξισώσεις
→ Ασκήσεις
→ Αξιολόγηση Α-1-4
→ Φύλλο εργασίας Α-1-5
Ανισώσεις 1ου βαθμού
→ Ασκήσεις
→ Αξιολόγηση Α-1-5
→ Αξιολόγηση 1ου Κεφαλαίου
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
η-τ@ξη Ασκήσεις Αυτοαξιολόγησης  

Γιώργος Μαντζώλας  -  Μελίκη Ημαθίας