από τα Μαθηματικά των Μαθηματικών, των Μαθητών, ...

  Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα                 Επικοινωνία

Μέρος Α - Κεφάλαιο 1ο - Επίλυση προβλημάτων με τη χρήση εξισώσεων - Β΄ Γυμνασίου

Περιεχόμενα  

Επίλυση προβλημάτων με εξισώσεις

 
→ Φύλλο εργασίας Α-1-1

Φύλλο Αξιολόγησης

Πρόβλημα Σε μια φάρμα υπάρχουν κότες και άλογα. Αν οι κότες και τα άλογα μαζί είναι 82 και έχουν συνολικά 200 πόδια, τότε πόσες είναι οι κότες και πόσα τα άλογα.

Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:

1        Πόσες κότες και άλογα μαζί υπάρχουν στη φάρμα;

……………………………………………………………………………..

2        Πόσα πόδια έχουν οι κότες και τα άλογα μαζί;

……………………………………………………………………………..

3        Πόσα πόδια έχει η κάθε κότα;

……………………………………………………………………………..

4        Πόσα πόδια έχει το κάθε άλογο;

……………………………………………………………………………..

5        Ποια είναι τα ζητούμενα του προβλήματος;

……………………………………………………………………………..

6        Αν υποθέσουμε ότι στη φάρμα υπάρχουν x κότες τότε να εκφράσετε με τη βοήθεια του x τον αριθμό των αλόγων.

……………………………………………………………………………..

7        Να χρησιμοποιήσετε τη μεταβλητή x, να δημιουργήσετε μια εξίσωση που θα σας βοηθήσει να λύσετε το παραπάνω πρόβλημα και να λύσετε την εξίσωση.

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

8        Ποια είναι η λύση του προβλήματος;

……………………………………………………………………………..

 
Η έννοια της μεταβλητής
→ Ασκήσεις
→ Αξιολόγηση Α-1-1
→ Φύλλο εργασίας Α-1-2
Εξισώσεις 1ου βαθμού
→ Ασκήσεις
→ Αξιολόγηση Α-1-2
→ Φύλλο εργασίας Α-1-3
Επίλυση τύπων
→ Ασκήσεις
→ Αξιολόγηση Α-1-3
→ Φύλλο εργασίας Α-1-4
Επίλυση προβλημάτων με εξισώσεις
→ Ασκήσεις
→ Αξιολόγηση Α-1-4
→ Φύλλο εργασίας Α-1-5
Ανισώσεις 1ου βαθμού
→ Ασκήσεις
→ Αξιολόγηση Α-1-5
→ Αξιολόγηση 1ου Κεφαλαίου
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
η-τ@ξη Ασκήσεις Αυτοαξιολόγησης  

Γιώργος Μαντζώλας  -  Μελίκη Ημαθίας