από τα Μαθηματικά των Μαθηματικών, των Μαθητών, ...

  Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα                 Επικοινωνία

Μέρος Α - Κεφάλαιο 1ο - Επίλυση τύπων - Β΄ Γυμνασίου

Περιεχόμενα  

 Επίλυση τύπων

 
→ Φύλλο εργασίας Α-1-1

Φύλλο Αξιολόγησης

Στις παρακάτω περιπτώσεις να σημειώσετε τη σωστή απάντηση.

Άσκηση 1 Το εμβαδόν ενός τριγώνου με βάση β και ύψος υ δίνεται από τον τύπο .

Η βάση του τριγώνου είναι:             

Α) ,           Β)             Γ)            Δ)

Το ύψος του τριγώνου είναι:

Α)          Β)             Γ)           Δ)

 

Άσκηση 2 Το διάστημα που διανύει ένα κινητό στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση με ταχύτητα υ σε χρόνο t δίνεται από τον τύπο

Η ταχύτητα υ, του κινητού είναι:      

Α)              Β)             Γ)             Δ)

Ο χρόνος t, που το κινητό με ταχύτητα υ καλύπτει απόσταση S είναι:

Α)                   Β)                Γ)         Δ)

 

 
Η έννοια της μεταβλητής
→ Ασκήσεις
→ Αξιολόγηση Α-1-1
→ Φύλλο εργασίας Α-1-2
Εξισώσεις 1ου βαθμού
→ Ασκήσεις
→ Αξιολόγηση Α-1-2
→ Φύλλο εργασίας Α-1-3
Επίλυση τύπων
→ Ασκήσεις
→ Αξιολόγηση Α-1-3
→ Φύλλο εργασίας Α-1-4
Επίλυση προβλημάτων με εξισώσεις
→ Ασκήσεις
→ Αξιολόγηση Α-1-4
→ Φύλλο εργασίας Α-1-5
Ανισώσεις 1ου βαθμού
→ Ασκήσεις
→ Αξιολόγηση Α-1-5
→ Αξιολόγηση 1ου Κεφαλαίου
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
η-τ@ξη Ασκήσεις Αυτοαξιολόγησης  

Γιώργος Μαντζώλας  -  Μελίκη Ημαθίας