από τα Μαθηματικά των Μαθηματικών, των Μαθητών, ...

  Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα                 Επικοινωνία

Μέρος Α - Κεφάλαιο 1ο - Εξισώσεις 1ου βαθμού - Β΄ Γυμνασίου

Περιεχόμενα  

 Εξισώσεις 1ου βαθμού

 
→ Φύλλο εργασίας Α-1-1

Φύλλο Αξιολόγησης

Άσκηση 1 Δίνεται η εξίσωση: 

α) Να γράψετε τον άγνωστο της εξίσωσης

………………………………………………………………….

β) Να γράψετε τους άγνωστους όρους της εξίσωσης

………………………………………………………………….

γ) Να γράψετε τους γνωστούς όρους της εξίσωσης

………………………………………………………………….

δ) Να γράψετε το πρώτο μέλος της εξίσωσης

………………………………………………………………….

ε) Να γράψετε το δεύτερο μέλος της εξίσωσης

………………………………………………………………….

ζ) Να εξετάσετε αν ο αριθμός 7 είναι λύση της εξίσωσης

………………………………………………………………….

η) Να λύσετε την εξίσωση

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

Άσκηση 2 Να λύσετε την εξίσωση:

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

 

Άσκηση 3 Να λύσετε την εξίσωση:

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

 

 
Η έννοια της μεταβλητής
→ Ασκήσεις
→ Αξιολόγηση Α-1-1
→ Φύλλο εργασίας Α-1-2
Εξισώσεις 1ου βαθμού
→ Ασκήσεις
→ Αξιολόγηση Α-1-2
→ Φύλλο εργασίας Α-1-3
Επίλυση τύπων
→ Ασκήσεις
→ Αξιολόγηση Α-1-3
→ Φύλλο εργασίας Α-1-4
Επίλυση προβλημάτων με εξισώσεις
→ Ασκήσεις
→ Αξιολόγηση Α-1-4
→ Φύλλο εργασίας Α-1-5
Ανισώσεις 1ου βαθμού
→ Ασκήσεις
→ Αξιολόγηση Α-1-5
→ Αξιολόγηση 1ου Κεφαλαίου
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
η-τ@ξη Ασκήσεις Αυτοαξιολόγησης  

Γιώργος Μαντζώλας  -  Μελίκη Ημαθίας