από τα Μαθηματικά των Μαθηματικών, των Μαθητών, ...

  Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα                 Επικοινωνία

Μέρος Α - Κεφάλαιο 1ο - Η έννοια της μεταβλητής - Αλγεβρικές παραστάσεις - Β΄ Γυμνασίου

Περιεχόμενα  

Ανισώσεις 1ου βαθμού

 
→ Φύλλο εργασίας Α-1-1

Φύλλο Αξιολόγησης

Άσκηση 1 Να λύσετε την ανίσωση:

 

και να παραστήσετε τις λύσεις της σε άξονα.

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

 

Άσκηση 2 Να βρεθούν οι κοινές λύσεις των ανισώσεων  και

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

 

Άσκηση 3 Ένας μαθητής έγραψε δυο διαγωνίσματα με βαθμούς 10 στο πρώτο και 12 στο δεύτερο. Τι βαθμό πρέπει να πάρει στο επόμενο διαγώνισμα για να έχει μέσο όρο πάνω από 13.

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

 
Η έννοια της μεταβλητής
→ Ασκήσεις
→ Αξιολόγηση Α-1-1
→ Φύλλο εργασίας Α-1-2
Εξισώσεις 1ου βαθμού
→ Ασκήσεις
→ Αξιολόγηση Α-1-2
→ Φύλλο εργασίας Α-1-3
Επίλυση τύπων
→ Ασκήσεις
→ Αξιολόγηση Α-1-3
→ Φύλλο εργασίας Α-1-4
Επίλυση προβλημάτων με εξισώσεις
→ Ασκήσεις
→ Αξιολόγηση Α-1-4
→ Φύλλο εργασίας Α-1-5
Ανισώσεις 1ου βαθμού
→ Ασκήσεις
→ Αξιολόγηση Α-1-5
→ Αξιολόγηση 1ου Κεφαλαίου
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
η-τ@ξη Ασκήσεις Αυτοαξιολόγησης  

Γιώργος Μαντζώλας  -  Μελίκη Ημαθίας