ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Μελανόμορφος ρυθμός ώριμη περίοδος

Ζωγράφος του Κιούζι, Διόνυσος - Σάτυροι - Μαινάδες


 

Αμφορέας τύπου Α περ. 525-475 π.Χ., Museo "Claudio Faina" e Museo civico, 2682

 

Στη μία όψη του αγγείου εικονίζεται ο Διόνυσος ανάμεσα σε Σάτυρους -κάποιοι από αυτούς ιθυφαλλικοί- και Μαινάδες. Στην άλλη όψη εικονίζεται ο Ηρακλής και το λιοντάρι της Νεμέας.

 

Ζωγράφος του Κιούζι

 

Πηγές: Cultura Italia, Regione Umbria, Classical Art Research Centre and the Beazley Archive