ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Μελανόμορφος ρυθμός ώριμη περίοδος

Ζωγράφος του Αχελώου, Άνδρας και γυναίκα αγκαλιάζονται


 

Πελίκη ύψος 33,2 εκ. περ. 510-500 π.Χ., Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο, 1865,1118.40

 

Στην α' όψη του αγγείου μια σκηνή από την καθημερινή ζωή με ένα άνδρα και μια γυναίκα να αγκαλιάζονται. Πίσω τους ένας δίφρος με μια κουρτίνα και ένα κλαδί αμπέλου. Στη β' όψη ιθυφαλλικός Σάτυρος και Μαινάδα.

 

 

Ζωγράφος του Αχελώου, άνδρας - γυναίκα

 

Ζωγράφος του Αχελώου, Σάτυρος και Μαινάδα

 

Πηγές: Βρετανικό Μουσείο Classical Art Research Centre and the Beazley Archive