ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Μελανόμορφος ρυθμός ώριμη περίοδος

Ζωγράφος του Αχελώου, Ερμής-Ηρακλής-Ιόλαος


 

Παναθηναϊκός αμφορέας (τύπος) ύψος 50,16 εκ., περ. 500 π.Χ., Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο, 1842,0407.3 / Β 167

 

Στα δεξιά της σύνθεσης προπορεύεται ο Ερμής μιας πομπής και ακολουθούν ο Ηρακλής και ο Ιόλαος. Ο Ερμής, με κοντό χιτώνα, χλαμύδα, πέτασο και ενδρομίδες, παίζει λύρα. Δίπλα του μια κατσίκα. Ο γενειοφόρος Ηρακλής παίζει δίαυλο και δίπλα του τον ακολουθεί ένας ταύρος. Ο Ιόλαος φοράει στεφάνι κισσού και καλύπτει το σώμα του με χλαμύδα.

 

 

Ζωγράφος του Αχελώου

 

Πηγές: Βρετανικό Μουσείο Classical Art Research Centre and the Beazley Archive