ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Ερυθρόμορφη

Ζωγράφος του Ακράγαντα, Διόνυσος


 

Κιονωτός κρατήρας, περίπου 470-460 π.Χ., Bologna, Museo Civico Archeologico, 194

 

Στο κέντρο εικονίζεται ο Διόνυσος σε μουλάρι κρατώντας κάνθαρο. Τον συνοδεύουν δύο Σάτυροι, ο ένας παίζοντας δίαυλο και ο δεύτερος κρατώντας πυρσό.

 

Ζωγράφος του Ακράγαντα

 

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός, Χρήστης Sailko, Βικιπαίδεια