ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Μελανόμορφος ρυθμός ώριμη περίοδος

Ζωγράφος του Άμαση, Σειρήνα, Σάτυροι


 

Κύλικα ύψος 8 εκ., διάμετρος 19 εκ. περίπου 520 π.Χ., Boston, mfa 10.651

 

Στην α' όψη της κύλικας μια Σειρήνα με ένα μεγάλο οφθαλμό στο σώμα της. Στη β' όψη δύο Σάτυροι αυτοϊκανοποιούνται.

 

Ζωγράφος του Άμαση, Σειρήνες

 

Ζωγράφος του Άμαση, Σάτυροι

 

 

 

Πηγή: Οι φωτογραφίες από Boston, mfa