ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Μελανόμορφος ρυθμός ώριμη περίοδος

Ζωγράφος του Άμαση, Νέος που εξοπλίζεται


 

Αμφορέας ύψος 39,1 εκ., περίπου 550 π.Χ., Νέα Υόρκη, met, 06.1021.69

 

Στην α' όψη του αγγείου ένας νέος πολεμιστής ετοιμάζεται να φορέσει την περικνημίδα του. Ακριβώς από κάτω του είναι αφημένη η περικεφαλαία. Μπροστά του ένας γυμνός νέος κρατά στο ένα χέρι δόρυ και στο άλλο στεφάνι. Τη σύνθεση πλαισιώνουν δύο νέοι και δύο νέες.

Παρόμοια σύνθεση έχουμε και στη β' πλευρά του αγγείου με μικρές διαφορές. Τη θέση του γυμνού νέου της α' πλευράς έχει πάρει μια νέα η οποία κρατάει στο χέρι της αρύβαλλο. Οι ανδρικές μορφές έχουν τα ίδια μακριά μαλλιά και την ίδια υπερήφανη στάση ως σύγχρονα μαρμάρινα αγάλματα και ανάγλυφα των κούρων και ενσωματώνουν την ίδια ιδανικά του ανδρισμού των νέων.

 

Ζωγράφος του Άμαση, Νέος που εξοπλίζεται

 

Ζωγράφος του Άμαση, Νέος που εξοπλίζεται

 

 

 

Πηγή: Οι φωτογραφίες από Νέα Υόρκη, met