ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Μελανόμορφος ρυθμός ώριμη περίοδος

Ζωγράφος του Αντιμένη, Αθηνά και Ηρακλής - Διόνυσος, Άρτεμη, Απόλλωνας, Λητώ, Ερμής


 

Αμφορέας τύπου Α ύψος 59,1 εκ., διάμετρος 37,2 περίπου 510 π.Χ., Νέα Υόρκη, met, 41.162.174

 

Στην α' όψη του αγγείου η Αθηνά και ο Ηρακλής σε τέθριππο άρμα μαζί με θεούς.

Στη β' όψη από αριστερά ο Διόνυσος, η Άρτεμη, ο Απόλλωνας, η Λητώ, και ο Ερμής.

 

Ζωγράφος του Αντιμένη Ζωγράφος του Αντιμένη

 

Πηγή: Νέα Υόρκη, met Classical Art Research Centre and the Beazley Archive