ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Μελανόμορφος ρυθμός ώριμη περίοδος

Ζωγράφος του Αντιμένη, Ηρακλής, η Αθηνά και ο Ερμής


 

Αμφορέας με λαιμό ύψος 40,49 εκ., περίπου 520 π.Χ., Νέα Υόρκη, met, 56.171.19

 

Στην α' όψη του αγγείου ο Ηρακλής, η Αθηνά και ο Ερμής.

Στη β' όψη τέθριππο άρμα και τοξότης.

 

Ζωγράφος του Αντιμένη Ζωγράφος του Αντιμένη

 

Πηγή: Νέα Υόρκη, met Classical Art Research Centre and the Beazley Archive