ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Μελανόμορφος ρυθμός ώριμη περίοδος

Ζωγράφος του Αντιμένη, Αθηνά και ο Ηρακλής - Ποσειδώνας, Λητώ, Απόλλωνας, Άρτεμη Διόνυσος


 

Αμφορέας τύπου Α ύψος 66 εκ., περίπου 530-520 π.Χ., Νέα Υόρκη, met, 57.12.6

 

Στην α' όψη του αγγείου η Αθηνά και ο Ηρακλής στη Γιγαντομαχία.

Στη β' όψη ο Ποσειδώνας, η Λητώ, ο Απόλλωνας, η Άρτεμη και ο Διόνυσος.

Στο χείλος αγώνας αρματοδρομίας.

 

Ζωγράφος του Αντιμένη Ζωγράφος του Αντιμένη

 

Πηγή: Νέα Υόρκη, met Classical Art Research Centre and the Beazley Archive