ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Μελανόμορφος ρυθμός ώριμη περίοδος

Ζωγράφος της Αθηνάς, Αθηνά-Αχιλλέας(;)-Αίαντας(;)


 

Λήκυθος ύψος 31,75 εκ. περίπου 500-480 π.Χ., Λονδίνο Βρετανικό Μουσείο, Β 541

 

Στο κέντρο της σύνθεσης στέκεται η Αθηνά πάνω σε βάθρο με δύο βαθμίδες. Φοράει μακρύ πτυχωτό χιτώνα, την αιγίδα και περικεφαλαία. Έχει εκτεταμένο το αριστερό της χέρι, ενώ με το δεξί κρατάει το δόρυ της. Αριστερά της και δεξιά βρίσκονται δύο ήρωες (ο Αχιλλέας και ο Αίαντας;) ακουμπώντας στο έδαφος με το ένα τους πόδι ενώ το άλλο είναι λυγισμένο. Και οι δύο είναι πάνοπλοι με θώρακα, περικεφαλαία, σπαθί και δύο δόρατα που τα κρατούν στο ένα τους χέρι. Με το άλλο χέρι ρίχνουν ζάρια (;). Η ασπίδα τους είναι αφημένη πίσω τους. Ίσως η σύνθεση να αποτελεί μια παραλλαγή της γνωστής απεικόνισης του Αχιλλέα και του Αίαντα που παίζουν πεσσούς.

Περισσότερες παραστάσεις μπορείς να βρεις εδώ.

 

Ζωγράφος της Αθηνάς

 

Ζωγράφος της Αθηνάς

 

Ζωγράφος της Αθηνάς

 

Ζωγράφος της Αθηνάς

 

Πηγές: Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο