ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Ερυθρόμορφη

Ζωγράφος του Βερολίνου, Ο Ηρακλής αντιμετωπίζει τα φίδια


 

Στάμνος ύψος 51 εκ., διάμετρος 33,8 εκ. περ. 480-470 π.Χ., Παρίσι, Μουσείο του Λούβρου G 192

 

Ο μικρός Ηρακλής με θάρρος αντιμετωπίζει τα φίδια που έστειλε η Ήρα. Ο Ιφικλής φοβισμένος τρέχει να χωθεί στην αγκαλιά μιας δούλας. Η Αλκμήνη αριστερά και ο Αμφιτρύωνας δεξιά σηκώνουν το χέρι τους σε μια στάση που δηλώνει απορία. Η Αθηνά στέκεται δίπλα στο κρεβάτι, έχοντας σηκώσει προστατευτικά το χέρι της προς τον Ηρακλή. Φοράει χιτώνα, ιμάτιο και αιγίδα, και κρατάει με το αριστερό χέρι τη δόρυ. Στην παράσταση δε φορά περικεφαλαία.

Οι πτυχώσεις των ρούχων δεν αποδίδονται με ευθείες σκληρές γραμμές, όπως συνηθιζόταν στην αρχαϊκή τέχνη, αλλά σχηματίζουν συστάδες κατακόρυφων γραμμών που καταλήγουν στον ποδόγυρο, ο οποίος ορίζεται σε μια ευθεία ή κυματιστή γραμμή.

 

Ζωγράφος του Βερολίνου, Ο Ηρακλής σκοτώνει τα φίδια

 

Ζωγράφος του Βερολίνου, Ο Ηρακλής σκοτώνει τα φίδια, λεπτομέρεια

 

Στη β' όψη ο Δίας, στη μέση, στέλνει τους δύο αγγελιαφόρους θεούς, τον Ερμή και την Ίριδα. Ο Δίας φοράει χιτώνα και ιμάτιο και κρατάει στο αριστερό του χέρι το σκήπτρο και στο δεξί τον κεραυνό. Αριστερά ο Ερμής με χιτωνίσκο, χλαμύδα, τις φτερωτές του μπότες και τον πέτασο (είδος καπέλου). Δεξιά η φτερωτή Ίρις με χιτώνα και ιμάτιο. Και οι δύο κρατούν το κηρύκειο.

 

Ζωγράφος του Βερολίνου, Δίας, Ερμής, Ίριδα

 

Ζωγράφος του Βερολίνου, Δίας, Ερμής, Ίριδα

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός, Perseus δεσμός Παρίσι, Μουσείο του Λούβρου δεσμός