ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Ερυθρόμορφη

Ζωγράφος του Βρύγου, Βοσκός με αγελάδες


 

Σκύφος σε σχήμα οπλής βοδιού, ύψος 10,3 εκ., 470-460 π.Χ., Νέα Υόρκη, met, 38.11.2

 

Ένα από τα ασυνήθιστα αγγεία, και ως προς το σχήμα και ως προς το θέμα. Εικονίζεται σκηνή στην εξοχή, με ένα βοσκό που βόσκει δύο αγελάδες, λαγό και λύκο.

 

Ζωγράφος του ΒρύγουΖωγράφος του Βρύγου

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός, Νέα Υόρκη, met δεσμός