ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Ερυθρόμορφη

Ζωγράφος του Dutuit, Νίκη


 

Υδρία ύψος 35,56 εκ., βρέθηκε στη Νόλα, περίπου 480-470 π.Χ., Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο 1856,1226.30/E179

 

Στο αγγείο εικονίζεται φτερωτή Νίκη κρατώντας οινοχόη και φιάλη.

 

Ζωγράφος του Dutuit

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός, Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο δεσμός