ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Ερυθρόμορφη

Ζωγράφος του Dutuit, Ο Ήφαιστος παραδίδει στη Θέτιδα τα όπλα του Αχιλλέα, Νίκη


 

Αμφορέας με λαιμό ύψος 34,2 εκ., βρέθηκε στη Νόλα, περίπου 480-470 π.Χ., Βοστόνη, mfa 13.188

 

Στη μια πλευρά του αγγείου εικονίζεται ο Ήφαιστος καθώς γυαλίζει την ασπίδα του Αχιλλέα. Μπροστά του η Θέτιδα περιμένει ανυπόμονη να παραλάβει τα νέα όπλα για τον γιο της. Στον τοίχο κρέμονται εκτός από τις περικνημίδες και το κράνος, τα εργαλεία του Ήφαστου.

Στην άλλη πλευρά παριστάνεται Νίκη με οινοχόη και φιάλη.

 

Ζωγράφος του Dutuit

 

Ζωγράφος του Dutuit

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός, Βοστόνη, mfa δεσμός