ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Μελανόμορφος ρυθμός ώριμη περίοδος

Ομάδα των Οφθαλμωτών Σειρήνων, Ερμής


 

Αμφορέας με λαιμό ύψος 39,27 εκ., περίπου 520-500 π.Χ. Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο 1843,1103.60 / Β 215 (επώνυμο αγγείο)

 

Στο σώμα του αγγείου εικονίζεται η αρπαγή της Θέτιδας από τον Πηλέα.

Η φωτογραφία του Ερμή που ακολουθεί είναι από τη λαβή του αγγείου.

 

Ομάδα των Οφθαλμωτών Σειρήνων

 

Πηγή: Βρετανικό Μουσείο, Classical Art Research Centre and the Beazley Archive