ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Ερυθρόμορφη

Ζωγράφος του Harrow, Άλτες


 

Κιονωτός κρατήρας 500-490 π.Χ., Amherst College, 1957.66

 

Αριστερά ένας αθλητής του ύψους, κρατώντας αλτήρες στα χέρια του, ακολουθεί τις οδηγίες του γυμναστή του. Δεξιά ένας δεύτερος αθλητής.

Harrow

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός, Amherst College δεσμός