ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Μελανόμορφος ρυθμός ώριμη περίοδος

Ομάδα του Λέαγρου, Τέθριππο άρμα-Αθηνά


 

Παναθηναϊκός αμφορέας ύψος 48,2 εκ., περίπου 510 π.Χ., Νέα Υόρκη, met, 99.13.1

 

Στην α' πλευρά εικονίζεται τέθριππο άρμα με τον ηνίοχο.

Στη β' πλευρά η Αθηνά.

Διαφέρει από τους τυπικούς παναθηναϊκούς αμφορείς επειδή δε φέρει τη σχετική επιγραφή.

Για τα ολυμπιακά αγωνίσματα δες εδώ, για τα Παναθήναια εδώ

 

Ομάδα του Λέαγρου Ομάδα του Λέαγρου

 

Πηγή: Νέα Υόρκη, met, Classical Art Research Centre and the Beazley Archive