ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Μελανόμορφος ρυθμός ώριμη περίοδος

Ομάδα του Λέαγρου, Περσέας (;) - Διόνυσος


 

Αμφορέας με λαιμό ύψος 40,2 εκ., διάμετρος 27,4 περίπου 510-500 π.Χ., Νέα Υόρκη, met 41.162.179

 

Στην α' πλευρά ανδρική μορφή με ενδρομίδες ανάμεσα σε δύο νέες. Ίσως να είναι ο Περσέας και δύο κόρες του Νηρέα.

Στη β' πλευρά στο κέντρο της σύνθεσης ο Διόνυσος κρατώντας κάνθαρο. Αριστερά και δεξιά του δύο Σάτυροι. Το διαφορετικό σ' αυτήν την παράσταση είναι η κατσίκα, δίπλα στο Διόνυσο, που έχει πρόσωπο Σάτυρου.

 

Ομάδα του Λέαγρου Ομάδα του Λέαγρου

 

Πηγή: Νέα Υόρκη, met, Classical Art Research Centre and the Beazley Archive