ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Μελανόμορφος ρυθμός ώριμη περίοδος

Ομάδα του Λέαγρου, Ιπποδρομία-Αθηνά


 

Παναθηναϊκός αμφορέας ύψος 63,5 εκ., περίπου 510 π.Χ. Νέα Υόρκη, met 07.286.80

 

Στην α' πλευρά αγώνας ιπποδρομία τελείων κελήτων, δηλαδή αγώνισμα με αναβάτη πάνω σε άλογο τέλειο. Η στήλη στα αριστερά δηλώνει το σημείο επιστροφής των ιππέων, τη "νύσσα".

Στη β' πλευρά η Αθηνά με την τυπική επιγραφή ΤΩΝ ΑΘΕΝΕΘΕΝ ΑΘΛΟΝ
Για τα ολυμπιακά αγωνίσματα δες εδώ, για τα Παναθήναια εδώ

 

Ομάδα του Λέαγρου Ομάδα του Λέαγρου

 

Πηγή: Νέα Υόρκη, met, Classical Art Research Centre and the Beazley Archive