ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Μελανόμορφη - Ετρουρία

Ζωγράφος του Λούβρου Ε736, Σάτυροι και Μαινάδες (επώνυμο αγγείο)


 

Δίνος περ. 530 π.Χ., Παρίσι, Μουσείο του Λούβρου E736

 

Περιμετρικά του αγγείου εικονίζονται Σάτυροι και Μαινάδες.

 

Ζωγράφος του Λούβρου Ε 736, Louvre E736 painter

 

Ζωγράφος του Λούβρου Ε 736, Louvre E736 painter

 

Ζωγράφος του Λούβρου Ε 736, Louvre E736 painter

 

Πηγή: photo.rmn.fr δεσμός