ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Μελανόμορφος ρυθμός ώριμη περίοδος

Λυδός, Μενέλαος, ανάκτηση Ελένης


 

Πινάκιο δ. 14.9 εκ., περίπου 560-540 π.Χ., Johnson Museum of Art, The Frank and Rosa Rhodes Collection 95.047

 

Στο εσωτερικό του αγγείου εικονίζεται η ανάκτηση της Ελένης από τον Μενέλαο. Ο Μενέλαος, κρατώντας το σπαθί του στο δεξί του χέρι, τραβά με το αριστερό το χέρι της Ελένης, που τον ακολουθεί υπάκουα. Κάτω από τα πόδια του Μενέλαου ένας σκύλος, ενώ πίσω από την Ελένη εικονίζεται ένας νέος.

 

Μενέλαος, ανάκτηση Ελένης

 

Πηγή: Johnson Museum of Art