ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Μελανόμορφος ρυθμός ώριμη περίοδος

Λυδός, Αχιλλέας, Θέτιδα, Πηλέας, Νεοπτόλεμος


 

Πινάκιο περίπου 540-530 π.Χ., Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, 507

 

Μελανόμορφο πινάκιο με παράσταση Αχιλλέα που οπλίζεται μεταξύ Θέτιδας, Πηλέα και Νεοπτόλεμου

 

Λυδός, Αχιλλέας, Θέτιδα, Πηλέας, Νεοπτόλεμος

 

 

 

Πηγή: Τ.Α.Π. ΔΕΣΜΟΣ