ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Μελανόμορφος ρυθμός ώριμη περίοδος

Λυδός, Η επιστροφή του Ηφαίστου στον Όλυμπο


 

Κιονωτός κρατήρας 545 π.Χ. Ύψος 56,4 εκ., Νέα Υόρκη, , met, 31.11.11

 

Σε μια ενιαία διακοσμητική ζώνη εικονίζεται η επιστροφή του Ηφαίστου στον Όλυμπο με τη συνοδεία του Διονύσου.

 

Όλη η διακόσμηση κυριαρχείται από το κρασί, το ποτό για το οποίο είναι προορισμένο το αγγείο.

Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Μελανόμορφη, Λυδός

Στο μέσο της μιας πλευράς εικονίζεται ο Ήφαιστος, ανεβασμένος πάνω σε μουλάρι, να κατευθύνεται προς τα δεξιά. Τον ακολουθούν σεμνοί σάτυροι και μαινάδες.

Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Μελανόμορφη, Λυδός

Η συνοδεία των δύο θεών αποτελείται από σάτυρους και μαινάδες που κρατούν τσαμπιά από σταφύλι, δίαυλους, φίδια.

Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Μελανόμορφη, Λυδός

Στο μέσο της β' πλευράς εικονίζεται ο Διόνυσος.

Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Μελανόμορφη, Λυδός

 

Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Μελανόμορφη, Λυδός

 

 

Πηγή: Φωτογραφίες από το ΜΕΤ