ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Μελανόμορφος ρυθμός ώριμη περίοδος

Λυδός, Τέθριππο άρμα - Σφίγγα και Λιοντάρια


 

Κιονωτός κρατήρας 560-550 π.Χ. Ύψος 33,2 εκ. διάμετρος 35,7 εκ., Cambridge, Harvard University Art Museums

 

Στην α' πλευρά του αγγείου εικονίζεται ένα τέθριππο άρμα σε μετωπική στάση. Τα δύο μεσαία άλογα στρέφουν το κεφάλι τους το ένα προς το άλλο, ενώ τα δύο ακραία κοιτούν προς τα έξω. Ο αναβάτης του άρματος φοράει κόκκινο πέτασο και κόκκινο χιτώνα. Πάνω από τα άλογα πετούν δύο πουλιά, μάλλον δύο αετοί. Αριστερά και δεξιά της σύνθεσης εικονίζονται ζευγάρια οπλιτών που φορούν θώρακα, κόκκινες περικνημίδες και κόκκινο κορινθιακό κράνος. Στα αριστερά ένας πολεμιστής με θηβαϊκή ασπίδα επιτίθεται με το δόρυ του στον αντίπαλό του ο οποίος έχει σηκώσει την ασπίδα του για να αμυνθεί και τρέχει προς το κέντρο. Δεν κρατά επιθετικό όπλο. Στα δεξιά ένας τοξότης σημαδεύει με το βέλος του έναν πεσμένο στα γόνατα οπλίτη που κρατάει θηβαϊκή ασπίδα και δόρυ.

Η β' όψη

 

 

Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Μελανόμορφη, Λυδός

Στη β' πλευρά του αγγείου μια φτερωτή σφίγγα κάθεται ανάμεσα σε δυο λιοντάρια.

Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Μελανόμορφη, Λυδός

 

Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Μελανόμορφη, Λυδός

 

Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Μελανόμορφη, Λυδός

 

 

Πηγή: Φωτογραφίες από το Cambridge, Harvard University Art Museums