ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Μελανόμορφος ρυθμός ώριμη περίοδος

Λυδός, Βορεάδες


 

Πινάκιο 560-550 π.Χ. Ύψος 3 εκ. διάμετρος 22 εκ., Cambridge, Harvard University Art Museums

 

Στο κέντρο του αγγείου εικονίζονται οι δύο γιοι του Βορέα, ο Κάλαης και ο Ζήτης, γνωστοί ως Βορεάδες. Δεν υπάρχουν ενδείξεις για το ποιος είναι πρώτος και ποιος δεύτερος. Και οι δυο, με φτερά, κατευθύνονται με ταχύ βηματισμό προς τα δεξιά, ίσως για να κυνηγήσουν τις Άρπυιες. Οι παλάμες τους ξεπερνούν το διακοσμητικό πλαίσιο. Φορούν δέρμα ζώου. Τα μαλλιά τους είναι μαζεμένα σε κρώβυλο (κότσο). Στα πόδια τους βρίσκεται ένας λαγός, ενώ αριστερά σώζεται η ουρά ενός φιδιού. Είναι χαραγμένα τα γράμματα ΕΡΙ.

 

 

 

Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Μελανόμορφη, Λυδός

 

 

Πηγή: Φωτογραφίες από το Cambridge, Harvard University Art Museums