Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Μύσων

Αθλητές

adp

Κιονωτός κρατήρας. ύψος 86,3 εκ. διάμετρος 31,9 εκ. Malibu, The J. Paul Getty Museum 86.AE.205

 

Στην α' πλευρά του αγγείου εικονίζονται αθλητές, ένας του ακοντίου κι ένας του άλματος εις μήκος.

 

αρχική