ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Ερυθρόμορφη

Μύσων, Αθλητές


 

Κιονωτός κρατήρας ύψος 34 εκ. διάμετρος 31,2 εκ., Malibu, The J. Paul Getty Museum 86.AE.205

 

Στην α' πλευρά του αγγείου εικονίζονται αθλητές, ένας του ακοντίου κι ένας του άλματος εις μήκος, ενώ στη δεύτερη ιππείς.

 

Μύσων

 

Μύσων

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός, Perseus δεσμός, Malibu, The J. Paul Getty Museum, δεσμός