ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Ερυθρόμορφη

Μύσων, Νέοι με άλογα - Κωμαστές


 

Κιονωτός κρατήρας Boston, mfa, 1973.572

 

Στην α' πλευρά του αγγείου δύο νέοι να συνοδεύουν δύο άλογα, φορώντας πέτασους. Ο ένας ιππέας φοράει χιτώνα.

Στη β' πλευρά τρεις γυμνοί νέοι χορεύουν μεθυσμένοι. Ο ένας κρατάει οξυπύθμενο αμφορέα και ραβδί.

 

Μύσων

 

Μύσων

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός, Boston, mfa δεσμός