ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Ερυθρόμορφη

Μύσων, Ηρακλής-Απόλλων, Αθλητής - Κωμαστής


 

Κιονωτός κρατήρας ύψος 36,5 εκ., Αγία Πετρούπολη, The State Hermitage Museum

 

Στην α' πλευρά του αγγείου ένας αθλητής καθαρίζεται με τη στλεγγίδα. Αριστερά κρέμεται ένα σφουγγάρι.

Στη β' πλευρά νέος με ασκό στο δεξί του χέρι.

 

ΜύσωνΜύσων

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός, Perseus δεσμός, Βρετανικό Μουσείο δεσμός