ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Ερυθρόμορφη

Μύσων, Ηρακλής-Απόλλων, Αρπαγή δελφικού τρίποδα


 

Καλυκόσχημος κρατήρας ύψος 40,64 εκ. διάμετρος 44,45 εκ., 490-460 π.Χ., Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο 1842,0822.1 / Ε 458

 

Στην α' πλευρά του αγγείου εικονίζεται η αρπαγή του δελφικού τρίποδα από τον Ηρακλή. Δες εδώ

Στη β' πλευρά ο Ακάμας και Δημοφών οδηγούν την Αίθρα.

 

Μύσων

 

Μύσων

 

Μύσων

 

Πηγές: Βρετανικό Μουσείο δεσμός