ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Μελανόμορφη - Λακωνική

Ζωγράφος της Ναυκράτειας, Ζώα


 

Ελικωτός κρατήρας ύψος 35,8 εκ., διάμ. 27,5 εκ. περ. 575-550 π.Χ., Παρίσι, Μουσείο του Λούβρου E 661

 

Το αγγείο διακοσμείται σε ζώνες. Στην κεντρική ζώνη εικονίζονται ταύροι, λιοντάρια, σφίγγες και πουλιά.

 

Ζωγράφος της Ναυκράτειας

 

Ζωγράφος της Ναυκράτειας

 

Πηγή Παρίσι, Μουσείο του Λούβρου δεσμός