ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Μελανόμορφη - Λακωνική

Ζωγράφος της Ναυκράτειας, Βορέας


 

Κύλικα ύψος 11,8 εκ. περ. 575-550 π.Χ., Βοστόνη, mfa 64.1459

 

Στο μετάλλιο της κύλικας εικονίζεται ο φτερωτός Βορέας.

 

Ζωγράφος της Ναυκράτειας

 

Πηγή Βοστόνη, mfa δεσμός