ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Ερυθρόμορφη

Ζωγράφος της Οινάνθης, Γέννηση του Εριχθόνιου


 

Υδρία καλπίς, ύψος 37,5 εκ. περίπου 470-460 π.Χ., Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο, 1837,0609.54/Ε182

 

Αναδυόμενη η Γαία παραδίδει τον μικρό Εριχθόνιο (ή Διόνυσο) στην Αθηνά κουροτρόφο. Πίσω της έρχεται μια Νίκη κρατώντας ταινία. Πίσω από τη Γαία στέκεται ο Δίας κρατώντας κεραυνό. Ακολουθεί η Οινάνθη πάνω από την οποία διακρίνεται η επιγραφή ΟΙΝΑΝΘΗ ΚΑΛΗ.

Διάβασε για τον Εριχθόνιο.

 

Ζωγράφος της Οινάνθης

 

 

Πηγές: Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο δεσμός, Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός