ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Ερυθρόμορφη

Ζωγράφος της Providence, Ο Διόνυσος στη γιγαντομαχία


 

Αμφορέας με λαιμό, ύψος 33,02 εκ., βρέθηκε στον Γέλα, περίπου 480-460 π.Χ., Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο, 1875,0818.3/E303

 

Στη μία όψη εικονίζεται ο Διόνυσος κρατώντας φίδι και θύρσο, ενώ στην άλλη Γίγαντας κρατώντας βράχο.

 

Ζωγράφος της Providence

 

Ζωγράφος της Providence2

 

 

 

Πηγές: Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο δεσμός Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός