ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Ερυθρόμορφη

Ζωγράφος της Providence, Αθηνά


 

Λήκυθος, ύψος 36,15 εκ., βρέθηκε στον Γέλα, περίπου 480-450 π.Χ., Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο, 1863,0728.223/E572

 

Στο αγγείο εικονίζεται μια βιαστική Αθηνά κρατώντας δόρυ στο δεξί χέρι και το κράνος της στο αριστερό.

 

Ζωγράφος της Providence

\

 

 

 

Πηγές: Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο δεσμός Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός