ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Ερυθρόμορφη

Ζωγράφος της Providence, Αθηνά


 

Λήκυθος, ύψος 40,8 εκ., περίπου 470-460 π.Χ., Boston, mfa, 95.43

 

Στο αγγείο εικονίζεται η Αθηνά κρατώντας το δόρυ της με το αριστερό χέρι και με το δεξί το κράνος της.

 

Ζωγράφος της Providence

 

 

 

Πηγές: Boston, mfa δεσμός Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός Perseus δεσμός