ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Ερυθρόμορφη

Ζωγράφος της Providence, Απόλλωνας


 

Λήκυθος, ύψος 39,1 εκ., περίπου 470-460 π.Χ., Boston, mfa, 95.45

 

Στο αγγείο εικονίζεται ο Απόλλωνας ως κιθαρωδός, κρατώντας την κιθάρα στο αριστερό χέρι, ενώ με το δεξί κρατά φιάλη. Διακρίνεται η επιγραφή ΙΠΠΩΝ ΚΑΛΟΣ.

 

Ζωγράφος της Providence

 

 

 

Πηγές: Boston, mfa δεσμός Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός Perseus δεσμός