ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Ερυθρόμορφη

Ζωγράφος της Providence, Νίκη


 

Λήκυθος, ύψος 35,5 εκ., περίπου 480-470 π.Χ., Νέα Υόρκη, met, 07.286.67

 

Στο αγγείο εικονίζεται ιπτάμενη Νίκη μεταφέροντας υδρία.

 

Ζωγράφος της Providence

 

 

 

Πηγές: Νέα Υόρκη, met δεσμός, Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός