ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Ερυθρόμορφη

Ζωγράφος της Providence, Νίκη


 

Αμφορέας με λαιμό, ύψος 33,6 εκ., περίπου 480 π.Χ., Βιέννη, Kunst Historisches Museum, IV 698

 

Στο αγγείο εικονίζεται ιπτάμενη Νίκη κρατώντας κιθάρα.

 

Ζωγράφος της Providence

 

 

 

Πηγές: Βιέννη, Kunst Historisches Museum δεσμός, Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός