ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Ερυθρόμορφη

Ζωγράφος της Providence, Άρτεμη


 

Αμφορέας τύπου Νόλας, ύψος 32,9 εκ., περίπου 470-460 π.Χ., Παρίσι, Cabinet des Medailles 365

 

Στο αγγείο εικονίζεται η Άρτεμη καθώς ετοιμάζεται με το δεξί χέρι να βγάλει από τον γωρυτό ένα βέλος για το τόξο που κρατά στο αριστερό. Στην άλλη πλευρά του αγγείου νέα με πυρσό.

Διακρίνεται η επιγραφή Κ(Α)ΛΟΣ ΓΛΑΥΚΟΝ

 

Ζωγράφος της Providence

 

 

 

Πηγές: Παρίσι, Cabinet des Medailles δεσμός Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός