ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Ερυθρόμορφη

Ζωγράφος της Providence, Δίας-Αίγινα(;)


 

Αμφορέας τύπου Νόλας, ύψος 34,7 εκ., περίπου 460 π.Χ., Παρίσι, Cabinet des Medailles 368

 

Στη μία όψη του αγγείου εικονίζεται ο Δίας με σκήπτρο. Στην άλλη η γυναικεία μορφή μπορεί να είναι η Αίγινα.

Διακρίνεται η επιγραφή Ο ΠΑΙΣ ΚΑΛΟΣ

 

Ζωγράφος της Providence

 

 

 

Πηγές: Παρίσι, Cabinet des Medailles δεσμός Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός