ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Μελανόμορφος ρυθμός ώριμη περίοδος

Ζωγράφος της Σαπφώς, Αθηνά


 

Λήκυθος ύψος 17,3 εκ. διάμετρος 7,2 περίπου 500 π.Χ., Νέα Υόρκη, met, 41.162.35

 

Ηνίοχος σε τέθριππο άρμα και η Αθηνά.

 

Ζωγράφος της Σαπφώς

 

Πηγές: Νέα Υόρκη, met